De Letterfretter
Categorie leesbevordering
Groep groep 4, groep 5, groep 6
Tags Frysk
Terug

De Letterfretter

In de Letterfretter staan 47 Friese gedichten. In 46 gedichten staat een Friese taalklank centraal. In het afsluitende 47e gedicht worden alle klanken uit het boek nogmaals herhaald. Dat afsluitende gedicht is een acrostichon.

De leerkracht kiest een gedicht dat centraal staat in de les en leest het gedicht voor aan de kinderen. Daarna wordt er gepraat over het gedicht. Welke klank staat centraal?

Bij verschillende gedichten is een uitgewerkte activiteit te vinden in de bijgeleverde lesbrief.

Duur: 6 weken